Авторски надзор


За всеки проектиран от нас обект предлагаме услугата Авторски надзор. Най–целесъобразният начин да се гарантира точното изпълнение на даден архитектурен или интериорен проект. Авторският надзор се провежда съгласно условията за провеждане на авторски надзор.