Архитектурно Проектиране


Екипът на SYNONYM DESIGN е изграден от специалисти с опит в проектирането на еднофамилни, многофамилни жилищни, промишлени и обществени сгради.

Изготвяме цялостни инвестиционни проекти, като координираме процеса на проектиране. Ръководим целия екип от инженери и специалисти, разработващи проектното задание по всички необходими специалности – конструкции, ЕЛ, ВиК и т.н.

В процеса на проектиране си партнираме с колеги инженери, с голям опит и редица реализирани проекти, което води до прилагане както на изпитани с практиката технологични решения, така и до възможност за разработване на нови и нестандартни такива.